Fitness Products & Services

ลู่วิ่งไฟฟ้า No.TM-200

(กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ) ลู่วิ่งไฟฟ้า No.TM-200

คุณสมบัติ

 1. เป็นลู่วิ่งไฟฟ้า ที่มีกำลังมอเตอร์ 4.0 แรงม้า (AC motor)
 2. โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน
 3. หน้าจอแสดงผลแบบ LED
 4. หน้าแสดงค่า ได้แก่ เวลา , ระยะทาง , ความเร็ว, ความชัน ,แคลอรี, แคลอรีต่อชั่วโมง, Mets, ก้าว,  และอัตราการเต้นหัวใจ
 5. สามารถปรับความเร็ว เริ่มต้น 0.5 – 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 6. สามารถปรับความชันด้วยระบบไฟฟ้า 0 ถึง 15%
 7. มีโปรแกรมการใช้งานในการออกกำลังกาย  18   โปรแกรม
No.TM-9509

(กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ) ลู่วิ่งไฟฟ้า No.TM-9509

คุณสมบัติ

 1. เป็นลู่วิ่งไฟฟ้า ที่มีกำลังมอเตอร์ 5.0 แรงม้า เป็นมอเตอร์ AC Servo Motor
 2. โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน
 3. หน้าจอแสดงผลแบบ LED
 4. หน้าแสดงค่า ได้แก่ เวลา , ระยะทาง , ความเร็ว, ความชัน ,แคลอรี, แคลอรีต่อชั่วโมง, Mets, ก้าว และอัตราการเต้นหัวใจ
 5. สามารถปรับความเร็ว เริ่มต้น 0.2 – 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
No. Gym-G31

(กลุ่มกล้ามเนื้อ) อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นแขนส่วนหน้า ( ARM CURL ) No. Gym-G22

คุณสมบัติ

 • เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนส่วนหน้าสถานีเดี่ยว แบบARM CURL
 • เป็นการฝึกด้วยวิธีการงอแขนดึงด้วยแรงต้านของแผ่นน้ำหนัก
 • ปรับได้ 3 ตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อ คือ กล้ามเนื้อมัดต้น , กล้ามเนื้อมัดกลาง , กล้ามเนื้อมัดปลาย
 • ชุดแผ่นน้ำหนัก ปรับน้ำหนักได้ 200 ปอนด์
 • มีน้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย 5 ปอนด์
 • ชุดดึงแผ่นน้ำหนักใช้สายพานแบบเส้นใยแคฟล่าร์
ชุดตรวจสมรรถภาพทางกายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1 ชุด

(กลุ่ม ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)  ชุดตรวจสมรรถภาพทางกายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตรวจสุขภาพ

คุณสมบัติ

 • มีโปรแกรมวิเคราะห์ ประมวลผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • โปรแกรมสามารถประมวลผลการทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในเด็กและผู้ใหญ่ และผู้สูงวัยได้
 • โปรแกรมสามารถรายงานผล เป็นแบบรายบุคคล ด้วยคำสั่งพิมพ์เพียงครั้งเดียว สามารถรายงานผลออกมารายงานเดียวกันโดยมีชื่อ-สกุล, เพศ, อายุ, ส่วนสูง, และรายงานค่าสมรรถภาพ
 • มีรหัสผ่านเข้าใช้งานโปรแกรม
 • มีลง ซอฟต์แวร์ Endcode ของโปรแกรม
 • โปรแกรมที่ลง สามารถปริ้นเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์สีและขาวดำได้
 • เป็นโปรแกรมได้อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และสามารถลงทะเบียนการใช้งาน
เครื่องวัดส่วนสูง

(กลุ่ม ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)   เครื่องวัดส่วนสูง

คุณสมบัติ

 • เป็นเครื่องวัดความสูง ออกแบบระยะการวัดได้ 200 เซนติเมตร
 • ตัวฉากในการวัดเป็นพลาสติก อย่างดี
 • แถบวัดเป็นแผ่นโลหะ คงทน
 • ยึดติดกับผนังได้ ด้วยเทปกาว
 • เล็กกระทัดรัดพกพาได้สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
No. GYM Power - GP801

 (กลุ่มกล้ามเนื้อ) อุปกรณ์ฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบบาร์อิสระ No. GYM Power – GP801

เครื่องฝึกพลังบาร์เบลอิสระ

คุณสมบัติ

 • เป็นชุดบาร์เบลฝึกกล้ามเนื้อแบบการยกบาร์เบล (POWER RACK BARBELL)
 • เป็นครื่องฝึกพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • เป็นการฝึกยกบาร์เบลด้วยวิธีการ ยืน นั่ง หรือนอนยกจับบาร์ดัน อยู่กับผู้ฝึกเล่นแต่ล่ะท่าฝึก ด้วยแรงต้านของกระบอกลม
 • หน้าจอแสงค่า คือ ความหนักเบาของแรงต้าน , แสดงค่าเริ่มต้นของการฝึกได้ ,จำนวนครั้งในการฝึก, การใช้พลังงาน และเปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงาน
 • สามารถปรับแรงต้านได้ ไม่น้อยกว่า90 กิโลกรัมได้
No. GYM Power - GP802

(กลุ่มกล้ามเนื้อ) เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้ออก (CHEST PRESS) No. GYM Power – GP802

คุณสมบัติ

 • เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้ออก (CHEST PRESS)
 • เป็นเครื่องฝึกพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • เป็นการฝึกกล้ามเนื้อด้วยวิธีการจับดันแขนไปด้านหน้าด้วยแรงต้านของกระบอกลม
 • หน้าจอแสงค่า คือ แสดงค่าเริ่มต้นของการฝึกได้ ,ความหนักเบาของแรงต้าน ,จำนวนครั้งในการฝึก, การใช้พลังงาน และเปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานสูงสุดในการฝึก
 • สามารถปรับแรงต้านได้ 0-122 กิโลกรัมได้
ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบแสดงผลทันทีในการวิเคราะห์ท่าทาง

(กลุ่ม ทดสอบสมรรถภาพทางกาย) ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบแสดงผลทันทีในการวิเคราะห์ท่าทาง

คุณสมบัติ

 1. เป็นชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบแสดงผลทันที ในการวิเคราะห์ท่าทาง ภาพการเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง เพื่อนำไปใช้กับนักกีฬา , ในการกายภาพบำบัด และผู้ต้องการวิเคราะห์การไหวของตัวเอง
 2. เป็นเครื่องสำหรับบันทึกภาพการเคลื่อนไหว (Video base high speed) และมีโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
 3. แสดงผลการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบทันทีขณะบันทึกภาพ (Real time tracking) ทั้งในอาคารและกลางแจ้งได้ สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ง่าย
 4. กล้องบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวพร้อมเลนส์ (Optical lens ปรับระยะด้วยมือ)
 5. ชุดเชื่อมต่อสัญญาณแบบประสานสัมพันธ์ (Synchronize )
 6. คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบพกพา
 7. เครื่องพิมพ์
เครื่องทดสอบสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน

 (กลุ่ม ทดสอบสมรรถภาพทางกาย) เครื่องทดสอบสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน

คุณสมบัติ

– เป็นเครื่องทดสอบสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน ที่เป็นการประเมินสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนระดับสูงจากภายนอก โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ เข้าไปภายในร่างกาย ด้วยวิธีการวัดปริมาณอากาศ ทั้งออกซิเจน (O2 ) และ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) และอัตราไหลของอากาศได้

– สามารถนำข้อมูลการทดสอบไปใช้ออกแบบฝึกได้ทั้งนักกีฬา บุคคลทั่วไป และการยภาพ บำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน หรือสมรรถภาพความอดทนของหัวใจได้

 • การวิเคราะห์ผลการทดสอบแบบรายบุคคล (Individual)
 • การทดสอบและแสดงผลความสามารถการใช้ออกซิเจนสูงสุด (Oxygen uptake)
 • การทดสอบและแสดงผลการวิเคราะห์จุดเริ่มล้า (IAAT: Individual anaerobic threshold)
 • การทำสอบและแสดงค่าพลังสูงสุด (Max Power)
 • การทดสอบและวิเคราะห์การฟื้นตัวหลังการทดสอบ (Regeneration)
 • การวิเคราะห์โภชนาการ (Nutrition Analysis)
ดัมเบลหุ้มยาง 2.5 – 25 กิโลกรัม No. D-885

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)  ดัมเบลหุ้มยาง 2.5 – 25 กิโลกรัม   No. D-885

คุณสมบัติ

 1. เป็นดัมเบลหุ้มยาง ที่มี น้ำหนัก 2.5-25 กิโลกรัม
 2. แกนเป็นเหล็กชุบโครเมียม
 3. ก้อนน้ำหนักเป็นเหล็กหุ้มด้วยาง
 4. มีจำนวน 10 คู่
 5. น้ำหนักแต่ล่ะก้อนจะไล่น้ำหนักที่แตกต่างกัน 2.5 กิโลกร้ม
อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพด้วยการเดินและวิ่ง No. TM-3052

(กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ) อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพด้วยการเดินและวิ่ง  No. TM-3052

คุณสมบัติ

 1. เป็นลู่วิ่งที่ใช้ฝึกสมรรถภาพด้วยการเดินและวิ่ง
 2. เป็นลู่วิ่งที่มีกำลังมอเตอร์ ขนาด 2 แรงม้าต่อเนื่อง
 3. หน้าจอแสดงผล แบบ LED จำนวน 5 หน้าจอหน้าแสดงข้อมูล ความเร็ว , เวลา , ระยะทาง , ความชัน , และอัตราการของเต้นหัวใจ
 4. เป็นสายพานชนิดแข็ง เคลือบด้วยยาง
 5. เป็นลู่วิ่งที่ปรับความเร็วในการใช้งานเริ่มต้น 0-11 ไมล์/ชั่วโมง
 6. ขนาดพื้นที่วิ่ง สายพาน มีขนาดไม่น้อยกว่า  40 x 154 เซนติเมตร
จักรยานนั่งแบบไม่มีพนักพิง No. B-500

 (กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)จักรยานนั่งแบบไม่มีพนักพิง No. B-500

คุณสมบัติ

 1. เป็นจักรยานนั่งตรงแบบไม่มีพนักพิง ปรับแรงต้านความฝืดได้ 10 ระดับ
 2. มีโปรแกรมออกกำลังกาย 15 โปรแกรม
 3. หน้าจอแสดงผล LCD แสดงค่า ความเร็ว,เวลา,ระยะทาง,ความฝืดและอัตราการเต้นของหัวใจ
 4. ออกแบบโครงสร้างแข็งแรงทนทาน
เครื่องออกกำลังปั่นด้วยมือและเท้า No.BM-302

(กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)  เครื่องออกกำลังปั่นด้วยมือและเท้า No.BM-302

คุณสมบัติ

 1. เป็นจักรยานสำหรับฝึกปั่นด้วยมือและเท้า
 2. ปรับแรงต้านด้วยระบบแม่เหล็กถาวร
 3. ออกแบบตัวจักรยานฝึกปั่นด้วยมือและเท้าออกแบบให้ฝึกได้ 2 ระบบ ภายในเครื่องเดียวกัน สามารถฝึกได้ทั่วทั้งร่างกาย
 4. สามารถใช้กับเก้าอี้ล้อเข็น ของผู้ป่วยได้
 5. จักรยานออกแบบให้ใช้ได้ ในการกายภาพบำบัดผู้ป่วยและผู้สูงวัยได้
 6. ปรับแรงต้านความฝืด แบบคันโยก 24 ระดับได้
 7. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD หน้าจอแสดงค่า เวลา ,ระยะทาง ,METT ,รอบในการปั่นต่อนาที, กิโลแคลอรี ,กำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์, , อัตราการเต้นหัวใจ และ ค่าแรงต้านความฝืด
เครื่องเลียนแบบการเดินจานปั่น No. EM-65

(กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)  เครื่องเลียนแบบการเดินจานปั่น No. EM-65

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกเลียนแบบการเดิน แบบจานปั่นไม่อิสระ
 2. เครื่องสามารถปั่นเดินหน้าและถอยหลังได้
 3. ปรับความฝืดแบบเกียร์คันโยกได้ 24 ระดับ แรงต้านทานระบบแม่เหล็กถาวร ปรับหนักเบาเป็นไปอย่างนุ่มนวลและไม่มีเสียงดัง การปรับจะทำได้ง่ายเพียงการใช้มือโยก
 4. หน้าจอแสดงผล แบบ LCD
 5. หน้าจอแสดงค่า ได้แก่ เวลา ,ระยะทาง ,รอบในการปั่นต่อนาที, กิโลแคลอรี ,กำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์, , อัตราการเต้นหัวใจ และ ค่าแรงต้านความฝืด  เพื่อแสดงค่าต่างสมรรถภาพของร่างกายในการฝึก
เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมัน

 (กลุ่ม ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)  เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมัน

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักเวิเคราะห์ไขมัน ที่มีขั้วไฟฟ้า 8 จุดในการวัด
 2. แสดงค่าการวัดน้ำหนัก , มวลกล้ามเนื้อ ,ไขมันในช่องท้อง และเปอร์เซ็นต์ไขมัน
 3. การวัดน้ำหนัก 10 – 150 กิโลกรัม
 4. การวัดส่วนสูง 50 – 300 เซนติเมตร
No. GYM Power - GP804

 (กลุ่มกล้ามเนื้อ)  เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อไหล่ ( MILITARY PRESS ) No. GYM Power – GP804

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ (CHOULDER PRESS)
 2. เป็นเครื่องฝึกพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 3. เป็นการฝึกกล้ามเนื้อด้วยวิธีการจับดันแขนขึ้นด้วยแรงต้านของกระบอกลม
 4. หน้าจอแสงค่า คือ แสดงค่าเริ่มต้นของการฝึกได้ ,ความหนักเบาของแรงต้าน ,จำนวนครั้งในการฝึก, การใช้พลังงาน และเปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานสูงสุดในการฝึก
 5. สามารถปรับแรงต้านได้ 0-86 กิโลกรัมได้
No. Gym-G21

 (กลุ่มกล้ามเนื้อ)  อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก ( CHEST PRESS ) No. Gym-G21

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้ออกสถานีเดี่ยว แบบCHEST PRESS
 2. เป็นการฝึกด้วยวิธีการดันแขนออกไปข้างหน้าด้วยแรงต้านของแผ่นน้ำหนัก
 3. ปรับได้ 3 ตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อ คือ กล้ามเนื้อมัดต้น , กล้ามเนื้อมัดกลาง , กล้ามเนื้อมัดปลาย
 4. ชุดแผ่นน้ำหนัก ปรับน้ำหนักได้ 200 ปอนด์
 5. มีน้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย 5 ปอนด์
 6. ชุดดึงแผ่นน้ำหนักใช้สายพานแบบเส้นใยแคฟล่าร์
No. GYM Power - GP805

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)  อุปกรณ์ฝึกความเร็วกล้ามเนื้อแบบอิสระ 3 สถานี  No. GYM Power – GP805

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อ แบบอิสระ 3 สถานีฝึก แบบสถานีเดี่ยว
 2. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบอิสระ ( Free Motion Functional) แบบ 3 ด้าน สำหรับการฝึกด้วยการยืน จับมือดึง ดึงหรือดัน รัดข้อมือ ข้อเท้า ขี้นอยู่กับการฝึกที่ผ่านสายเคเบิล
 3. เป็นเครื่องฝึกพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอนกประสงค์
 4. หน้าจอแสงค่า คือ แสดงค่าเริ่มต้นของการฝึกได้ ,ความหนักเบาของแรงต้าน ,จำนวนครั้งในการฝึก, การใช้พลังงาน และเปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานสูงสุดในการฝึก
 5. สามารถปรับแรงต้านได้ ไม่น้อยกว่า20 กิโลกรัมได้
เก้าอี้ยกดัมเบลแบบปรับระดับได้ No. F-335

(กลุ่มกล้ามเนื้อ) เก้าอี้ยกดัมเบลแบบปรับระดับได้   No. F-335

คุณสมบัติ

 1. เก้าอี้บริหารกล้ามเนื้อฝึกยกดัมเบล แบบปรับระดับได้
 2. ออกแบบเบาะนั่งให้ปรับระดับความสูง-ต่ำได้
 3. เบาะพิงหลังออกแบบให้ปรับระดับได้
เครื่องวิ่งสายพานแข็งด้วยแรงต้าน No. TM-3045

 (กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)  เครื่องวิ่งสายพานแข็งด้วยแรงต้าน  No. TM-3045

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องวิ่งสายพานชนิดแข็งด้วยแรงต้าน ที่ไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
 2. ออกแบบโครงสร้างในการวิ่งเป็นแบบสายพานโค้ง
 3. เป็นเครื่องวิ่งสายพานที่ไม่ใช้มอเตอร์ ในการขับเคลื่อน
 4. หน้าจอแสดงผล แบบ LED จำนวน 7 หน้าจอ เพื่อแสดงค่าแต่ล่ะค่า
 5. หน้าจอแสดงค่า ความเร็วในการวิ่ง, เวลา ,ระยะทาง, ก้าวต่อเวลาทั้งหมด,รอบต่อแรงต้านทาน ,วัตต์ต่อแคลอรี่ และอัตราการเต้นหัวใจต่อระยะทางทั้งหมดได้
จักรยานนั่งแบบพนักพิง No. BR-501

 (กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)  จักรยานนั่งแบบพนักพิง No. BR-501

คุณสมบัติ

 1. เป็นจักรยานนั่งตรงแบบมีพนักพิง ปรับแรงต้านความฝืดได้ 10 ระดับ
 2. มีโปรแกรมออกกำลังกาย 15 โปรแกรม
 3. หน้าจอแสดงผล LCD แสดงค่า ความเร็ว,เวลา,ระยะทาง,ความฝืดและอัตราการเต้นของหัวใจ
 4. ออกแบบโครงสร้างแข็งแรงทนทาน
เครื่องเดินวงรี No. EL-E110

(กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)  เครื่องเดินวงรี  No. EL-E110

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องเดินวงรี ที่ปรับแรงต้านความฝืด 8 ระดับ
 2. ออกแบบให้ออกกำลังกายส่วนบนและส่วนล่างได้
 3. หน้าจอ LCD แสดงค่า ค่าเวลา,ค่าระยะทาง,และค่าอัตราการเต้นของหัวใจ
 4. โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
No. GYM Power - GP809

(กลุ่มกล้ามเนื้อ) เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า ( LEG EXTENSION )No. GYM Power – GP809

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า (LEG EXTENSION)
 2. เป็นเครื่องฝึกพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 3. เป็นการฝึกกล้ามเนื้อด้วยวิธีการ เตะขาขึ้นด้วยแรงต้านของกระบอกลม
 4. หน้าจอแสงค่า คือ แสดงค่าเริ่มต้นของการฝึกได้ ,ความหนักเบาของแรงต้าน ,จำนวนครั้งในการฝึก, การใช้พลังงาน และเปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานสูงสุดในการฝึก
 5. สามารถปรับแรงต้านได้ 0-104 กิโลกรัมได้
No. GYM Power - GP803

 (กลุ่มกล้ามเนื้อ) อุปกรณ์ฝึกพลังกล้ามเนื้อเลียนแบบท่าวิ่ง No. GYM Power – GP803

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อช่วงล่างของร่างกาย ด้วยการฝึกคล้ายการวิ่ง (RUNNER)
 2. เป็นเครื่องฝึกพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 3. เป็นการฝึกกล้ามเนื้อด้วยวิธีการ การยืนในท่าวิ่งเร็ว จับมือจับ วางเท้าบนเท้าเหยียบ ก้าวขาวิ่ง
 4. หน้าจอแสงค่า คือ แสดงค่าเริ่มต้นของการฝึกได้ ,ความหนักเบาของแรงต้าน ,จำนวนครั้งในการฝึก, การใช้พลังงาน และเปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานสูงสุดในการฝึก
 5. สามารถปรับแรงต้านได้ ไม่น้อยกว่า150 กิโลกรัมได้
เครื่องวัดความดันโลหิต

(กลุ่ม ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)  เครื่องวัดความดันโลหิต

คุณสมบัติ

 1. วัดความดันโลหิตทั้ง Systolic และ Diastolic ได้ วัดอัตราชีพจร (Pulse) ได้
 2. หน้าจอแสดงตัวเลขแบบ LCD
 3. วัดค่า ความดันโลหิต ตั้งแต่ 0 – 249 มิลลิเมตรปรอท
 4. วัดค่าอัตราชีพจร ตั้งแต่ 40 – 180 ครั้งต่อนาที
No. Gym-G27

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)  อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า ( LEG EXTENSION )No. Gym-G27

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนด้านหน้า สถานีเดี่ยว แบบLEG EXTENSION
 2. เป็นการฝึกด้วยวิธีการ เตะขาไปด้านหน้าด้วยแรงต้านของแผ่นน้ำหนัก
 3. ปรับได้ 3 ตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อ คือ กล้ามเนื้อมัดต้น , กล้ามเนื้อมัดกลาง , กล้ามเนื้อมัดปลาย
 4. ชุดแผ่นน้ำหนัก ปรับน้ำหนักได้ 260 ปอนด์
 5. มีน้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย 5 ปอนด์
 6. ชุดดึงแผ่นน้ำหนักใช้สายพานแบบเส้นใยแคฟล่าร์
No. Gym-G25

 (กลุ่มกล้ามเนื้อ)อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขารวม ( LEG PRESS )No. Gym-G25

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อขารวม ส่วนบนและส่วนล่าง สถานีเดี่ยว แบบ LEG PRESS
 2. เป็นการฝึกด้วยวิธีการ เหยียดขาไปด้านหน้าด้วยแรงต้านของแผ่นน้ำหนัก
 3. ปรับได้ 3 ตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อ คือ กล้ามเนื้อมัดต้น , กล้ามเนื้อมัดกลาง , กล้ามเนื้อมัดปลาย
 4. ชุดแผ่นน้ำหนัก ปรับน้ำหนักได้ 500 ปอนด์
 5. มีน้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย 5 ปอนด์
 6. ชุดดึงแผ่นน้ำหนักใช้สายพานแบบเส้นใยแคฟล่าร์
เก้าอี้ยกดัมเบลแบบราบNo. F-336

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)  เก้าอี้ยกดัมเบลแบบราบNo. F-336

คุณสมบัติ

 1. เก้าอี้บริหารกล้ามเนื้อฝึกยกดัมเบล แบบราบFlat Bench
 2. ออกแบบเก้าอี้ให้นั่ง เหมาะพอดีในการนั่งฝึกดัมเบล
 3. ออกแบบโครงสร้างเป็นเหล็ก พ่นสี มีความแข็งแรง ทนทาน
ลู่วิ่งไฟฟ้า No. TM-020

(กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)  ลู่วิ่งไฟฟ้า No. TM-020

คุณสมบัติ

 1. ขนาดของมอเตอร์ 3 แรงม้า กำลังต่อเนื่อง
 2. ความเร็ว 0- 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 3. ปรับความชัน 0-12 เปอร์เซ็นต์
 4. มีโปรแกรมการออกกำลังกาย 10 โปรแกรม
 5. หน้าจอแสดงผล LED แสดงข้อมูล ความเร็ว,เวลา,ระยะทาง,ความชันและอัตราการเต้นของหัวใจ
 6. ขนาดพื้นที่วิ่ง สายพาน 45×160 เซนติเมตร
จักรยานออกกำลังกายนั่งพิงโยกแขน No. BM-355

 (กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)  จักรยานออกกำลังกายนั่งพิงโยกแขน  No. BM-355

คุณสมบัติ

 1. จักรยานออกกำลังกายแบบนั่งพิงโยกแขน เป็นระบบแม่เหล็กถาวร
 2. ปรับแรงต้านด้วยแม่แหล็กถาวร ด้วยความฝืด 32 ระดับได้
 3. โปรแกรมการฝึกแบบสำเร็จรูป 21 โปรแกรม
 4. หน้าจอแสดงแบบ LCD
 5. หน้าจอแสดงผลในหน้าจอเดียวกัน ได้แก่ เวลา, ระยะทาง , จำนวนรอบการปั่น, วัตต์ , ความเร็ว , แคลอรี่ในการเผาผลาญ, การใช้พลังงานของMET, อัตราการเต้นของหัวใจ , อายุ, อัตราเต้นของหัวใจเป้าหมาย
 6. มีโปรแกรมการฝึกที่หลากหลายการใช้งาน 25 โปรแกรม
เครื่องเดินวงรี EL-E600

(กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)   เครื่องเดินวงรี  EL-E600

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องเดินวงรี ที่ปรับแรงต้านความฝืด 8 ระดับ
 2. ออกแบบให้ออกกำลังกายส่วนบนและส่วนล่างได้
 3. หน้าจอ LCD แสดงค่า ค่าเวลา,ค่าระยะทาง,ค่ารอบในการปั่นต่อนาทีและค่าอัตราการเต้นของหัวใจ
 4. โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
No. GYM Power - GP807

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)  เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง ( SEATED LEG CURL) No. GYM Power – GP807

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า (LEG CURL)
 2. เป็นเครื่องฝึกพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 3. เป็นการฝึกกล้ามเนื้อด้วยวิธีการ กดต้นขาเตะลง ให้กล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลังด้วยแรงต้านของกระบอกลม
 4. หน้าจอแสงค่า คือ แสดงค่าเริ่มต้นของการฝึกได้ ,ความหนักเบาของแรงต้าน ,จำนวนครั้งในการฝึก, การใช้พลังงาน และเปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานสูงสุดในการฝึก
 5. สามารถปรับแรงต้านได้ 0-125 กิโลกรัมได้
เครื่องวัดแรงบีบมือ

(กลุ่มทดสอบสมรรถภาพทางกาย)   เครื่องวัดแรงบีบมือ

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องสำหรับวัดแรงบีบมือ
 2. ช่วงการวัด แสดงค่าในการวัด 0 ถึง 100 กิโลกรัมได้
 3. เครื่องจะหยุดอัตโนมัติ หลังจากการวัดครั้งสุดท้าย
 4. ค่าความละเอียดในการวัด 1 กิโลกรัม
 5. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD
No. Gym-G26

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)  อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง ( ABDOMINAL CRUNCH ) No. Gym-G26

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อท้อง สถานีเดี่ยว แบบABDOMINAL CRUNCH
 2. เป็นการฝึกด้วยวิธีการ จับแกนที่ไหล่ ก้มตัวลงไปข้างหน้าด้วยแรงต้านของแผ่นน้ำหนัก
 3. ปรับได้ 3 ตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อ คือ กล้ามเนื้อมัดต้น , กล้ามเนื้อมัดกลาง , กล้ามเนื้อมัดปลาย
 4. ชุดแผ่นน้ำหนัก ปรับน้ำหนักได้ 260 ปอนด์
 5. มีน้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย 5 ปอนด์
 6. ชุดดึงแผ่นน้ำหนักใช้สายพานแบบเส้นใยแคฟล่าร์
เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อหลัง No. F-331

 (กลุ่มกล้ามเนื้อ)  เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อหลัง No. F-331

คุณสมบัติ

 1. เก้าอี้บริหารฝึกกล้ามเนื้อเนื้อหลัง ในท่ายืนฝึก
 2. ออกแบบให้ปรับระดับความสูง-ต่ำของเบาะรองขา
 3. เบาะรองขา และเบาะรองอก เป็นฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุ ป้องกันการฉีกขาด
ลู่วิ่งไฟฟ้า No. TM-025

(กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)  ลู่วิ่งไฟฟ้า  No. TM-025

คุณสมบัติ

 1. ขนาดของมอเตอร์ 3 แรงม้า กำลังต่อเนื่อง
 2. ความเร็ว 0-10 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 3. ปรับความชัน 0-15 เปอร์เซ็นต์
 4. มีโปรแกรมการออกกำลังกาย 12 โปรแกรม
 5. หน้าจอแสดงผล LCD แสดงข้อมูล ความเร็ว,เวลา,ระยะทาง,ความชันและอัตราการเต้นของหัวใจ
 6. ขนาดพื้นที่วิ่ง สายพาน 40×150 เซนติเมตร
จักรยานนั่งตรงจานปั่น No. BM-303

(กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)  จักรยานนั่งตรงจานปั่น  No. BM-303

คุณสมบัติ

 1. เป็นจักรยานที่ใช้ในการฝึกออกกำลังกายแบบนั่งตรงแบบจานปั่นไม่อิสระ
 2. เครื่องสามารถปั่นเดินหน้าและถอยหลังได้
 3. หน้าจอแสดงผล LCD
 4. หน้าจอแสดงค่า ได้แก่ เวลา ,ระยะทาง ,รอบในการปั่นต่อนาที, กิโลแคลอรี ,กำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์,อัตราการเต้นหัวใจ และ ค่าแรงต้านความฝืด
 5. ปรับความฝืดด้วยแรงต้านทานระบบแม่เหล็กถาวร ด้วยระบบเกียร์คันโยกได้ 24 ระดับได้
เครื่องเดินวงรี เครื่องเดินวงรี No. EL-E400

(กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)  เครื่องเดินวงรี เครื่องเดินวงรี  No. EL-E400

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องเดินวงรี ที่ปรับแรงต้านความฝืด 16 ระดับ
 2. มีโปรแกรมออกกำลังกาย 22 โปรแกรม
 3. ออกแบบให้ออกกำลังกายส่วนบนและส่วนล่างได้
 4. หน้าจอ LCD แสดงค่า ค่าเวลา,ค่าระยะทาง,ค่ารอบในการปั่นต่อนาทีและค่าอัตราการเต้นของหัวใจ
 5. โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
No. GYM Power - GP806

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)  เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อน่อง ( SEATED CALF ) No. GYM Power – GP806

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อน่อง (SEATED CALF) แบบสถานีเดี่ยว
 2. เป็นเครื่องฝึกพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 3. เป็นการฝึกกล้ามเนื้อด้วยวิธีการ ดันปลายเท้ายกขึ้นด้วยแรงต้านของกระบอกลม
 4. หน้าจอแสงค่า คือ แสดงค่าเริ่มต้นของการฝึกได้ ,ความหนักเบาของแรงต้าน ,จำนวนครั้งในการฝึก, การใช้พลังงาน และเปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานสูงสุดในการฝึก
 5. สามารถปรับแรงต้านได้ 4-363 กิโลกรัมได้
เครื่องวัดแรงเหยียดหลังและขา

 (กลุ่ม ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)   เครื่องวัดแรงเหยียดหลังและขา

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องสำหรับการวัดแรงเหยียดหลังและขา
 2. มีช่วงการวัด แสดงค่าการวัด 20 ถึง 300 กิโลกรัม
 3. เครื่องจะหยุดอัตโนมัติ หลังจากการวัดครั้งสุดท้าย
 4. ค่าความละเอียดในการวัด 5 กิโลกรัม
 5. หน้า แสดงผล แบบ LCD
No. Gym-G24

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)   อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง ( BACK EXTENSION ) No. Gym-G24

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง สถานีเดี่ยว แบบBACK EXTENSION
 2. เป็นการฝึกด้วยวิธีการ ด้วยการเอนตัวไปด้านหลังด้วยแรงต้านของแผ่นน้ำหนัก
 3. ปรับได้ 3 ตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อ คือ กล้ามเนื้อมัดต้น , กล้ามเนื้อมัดกลาง , กล้ามเนื้อมัดปลาย
 4. ชุดแผ่นน้ำหนัก ปรับน้ำหนักได้ 260 ปอนด์
 5. มีน้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย 5 ปอนด์
 6. ชุดดึงแผ่นน้ำหนักใช้สายพานแบบเส้นใยแคฟล่าร์
อุปกรณ์ฝึกโหน-ดันตัว No.Dip-007

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)  อุปกรณ์ฝึกโหน-ดันตัว No.Dip-007

คุณสมบัติ

 1. เป็นอุปกรณ์ฝึกโหนและดันตัว
 2. ออกแบบบาร์โหน สำหรับมือจับด้านบน ให้มีที่มือจับ
 3. ออกแบบที่สำหรับยืนในการฝึก ได้ 2 ระดับ
 4. สำหรับฝึกบริหารกล้ามเนื้อไหล่และต้นแขนด้านหลัง สถานี Dip
 5. สำหรับฝึกบริหารกล้ามเนื้อไหล่และหลัง แบบดึงข้อมือโหนตัวขึ้น-ลง สถานี Shin Up
ลู่วิ่งไฟฟ้า No. TM-030

 (กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)  ลู่วิ่งไฟฟ้า  No. TM-030

คุณสมบัติ

 1. ขนาดของมอเตอร์ 5 แรงม้า กำลังต่อเนื่อง
 2. ความเร็ว 0-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 3. ปรับความชัน 0-15 เปอร์เซ็นต์
 4. มีโปรแกรมการออกกำลังกาย 14 โปรแกรม
 5. หน้าจอแสดงผล LCD แสดงข้อมูล ความเร็ว,เวลา,ระยะทาง,ความชันและอัตราการเต้นของหัวใจ
 6. ขนาดพื้นที่วิ่ง สายพาน 45×150 เซนติเมตร
ลู่วิ่งไฟฟ้า No. TM-022

(กลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจ)  ลู่วิ่งไฟฟ้า No. TM-022

คุณสมบัติ

 1. ขนาดของมอเตอร์ 2 แรงม้า กำลังต่อเนื่อง
 2. ความเร็ว 0-10 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 3. ปรับความชัน 0-10 เปอร์เซ็นต์
 4. มีโปรแกรมการออกกำลังกาย 8 โปรแกรม
 5. หน้าจอแสดงผล LED แสดงข้อมูล ความเร็ว,เวลา,ระยะทาง,ความชันและอัตราการเต้นของหัวใจ
No. GYM Power - GP808

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)  ครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขา ( LEG PRESS ) No. GYM Power – GP808

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า (LEG PRESSL)
 2. เป็นเครื่องฝึกพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 3. เป็นการฝึกกล้ามเนื้อด้วยวิธีการ ดันกล้ามเนื้อต้นขา ไปข้างหน้าด้วยแรงต้านของกระบอกลม
 4. หน้าจอแสงค่า คือ แสดงค่าเริ่มต้นของการฝึกได้ ,ความหนักเบาของแรงต้าน ,จำนวนครั้งในการฝึก, การใช้พลังงาน และเปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานสูงสุดในการฝึก
 5. สามารถปรับแรงต้านได้ 0-595 กิโลกรัมได้
เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบก้มตัว

 (กลุ่ม ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)   เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบก้มตัว

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องสำหรับวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบก้มตัว
 2. มีช่วงการวัด แสดงค่า -20 ถึง +35 เซนติเมตร
 3. เครื่องจะหยุดอัตโนมัติ หลังจากการวัดครั้งสุดท้าย
 4. มีความละเอียดในการวัด 0.1 เซนติเมตร
 5. หน้าจอแสดงผล แบบ LCD
No. Gym-G24

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)  อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นแขนส่วนหลัง (TRICEP EXTENSION) No. Gym-G31

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนส่วนหลัง สถานีเดี่ยว แบบTRICEP EXTENSION
 2. เป็นการฝึกด้วยวิธีการ ด้วยการเอนตัวไปด้านหลังด้วยแรงต้านของแผ่นน้ำหนัก
 3. ปรับได้ 3 ตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อ คือ กล้ามเนื้อมัดต้น , กล้ามเนื้อมัดกลาง , กล้ามเนื้อมัดปลาย
 4. ชุดแผ่นน้ำหนัก ปรับน้ำหนักได้ 260 ปอนด์
 5. มีน้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย 5 ปอนด์
 6. ชุดดึงแผ่นน้ำหนักใช้สายพานแบบเส้นใยแคฟล่าร์
No. F-337

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)  เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อท้องแบบปรับระดับได้  No. F-337

คุณสมบัติ

 1. เก้าอี้บริหารกล้ามเนื้อฝึกกล้ามเนื้อท้องปรับระดับได้ แบบDecline Bench
 2. ออกแบบเบาเก้าอี้ ให้ปรับระดับลาดเอียงได้ เพื่อฝึกตามสรีระของผู้ฝึก
 3. นวมรองเข่า รองข้อเท้า ปรับระดับได้
No. DM-50P

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)  แท่นฝึกกล้ามเนื้อสำหรับบาร์เบล No.DM-50P

คุณสมบัติ

 1. เป็นแท่นสำหรับฝึกยกบาร์เบล หรือดัมเบลได้
 2. เป็นดัมเบลปรับน้ำหนัก 1 คู่ น้ำหนักรวมข้างล่ะ 50 ปอนด์
 3. ดัมเบลแบบปรับน้ำหนักได้ ได้ตั้งแต่ 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 และ 50 ปอนด์
 4. เป็นแท่นฝึกสำหรับยกบาร์เบล หรือดัมเบล
 5. ตรงกลางของแท่นรองทำด้วยไม้ ส่วนด้านข้างเป็นแผ่นยาง 2 ข้าง
No. Gym-G29

(กลุ่มกล้ามเนื้อ)   อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง ( LEG CURL) No. Gym-G29

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลังสถานีเดี่ยว แบบ LEG CURL
 2. เป็นการฝึกด้วยวิธีการ พับขาลงด้านหลังด้วยแรงต้านของแผ่นน้ำหนัก
 3. ปรับได้ 3 ตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อ คือ กล้ามเนื้อมัดต้น , กล้ามเนื้อมัดกลาง , กล้ามเนื้อมัดปลาย
 4. ชุดแผ่นน้ำหนัก ปรับน้ำหนักได้ 260 ปอนด์
 5. มีน้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย 5 ปอนด์
 6. ชุดดึงแผ่นน้ำหนักใช้สายพานแบบเส้นใยแคฟล่าร์
No. Gym-G30

(กลุ่มกล้ามเนื้อ) อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนกลาง (LAT PULLDOWN) No. Gym-G30

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อหลั่งสวนกลาง สถานีเดี่ยว แบบLAT PULLDOWN
 2. เป็นการฝึกด้วยวิธีการดึงคานลงด้วยแรงต้านของแผ่นน้ำหนัก
 3. ปรับได้ 3 ตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อ คือ กล้ามเนื้อมัดต้น , กล้ามเนื้อมัดกลาง , กล้ามเนื้อมัดปลาย
 4. ชุดแผ่นน้ำหนัก ปรับน้ำหนักได้ 260 ปอนด์
 5. มีน้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย 5 ปอนด์
 6. ชุดดึงแผ่นน้ำหนักใช้สายพานแบบเส้นใยแคฟล่าร์
No. Gym-G28

(กลุ่มกล้ามเนื้อ) อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ( SEATED ROW) No. Gym-G28

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบนสถานีเดี่ยว แบบSEATED ROW
 2. เป็นการฝึกด้วยวิธีการ ด้วยการเอนตัวไปด้านหลังด้วยแรงต้านของแผ่นน้ำหนัก
 3. ปรับได้ 3 ตำแหน่งมัดกล้ามเนื้อ คือ กล้ามเนื้อมัดต้น , กล้ามเนื้อมัดกลาง , กล้ามเนื้อมัดปลาย
 4. ชุดแผ่นน้ำหนัก ปรับน้ำหนักได้ 260 ปอนด์
 5. มีน้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย 5 ปอนด์
 6. ชุดดึงแผ่นน้ำหนักใช้สายพานแบบเส้นใยแคฟล่าร์
เครื่องวัดเวลาตอบสนองแสงและเสียง

(กลุ่ม ทดสอบสมรรถภาพทางกาย)   เครื่องวัดเวลาตอบสนองแสงและเสียง

คุณสมบัติ

 1. เป็นเครื่องสำหรับการวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงและเสียง
 2. สามารถทดสอบได้ 2 ค่า ภายในเครื่องเดียว
 3. เครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสง-เสียง
 4. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD
ชุดแผ่นน้ำหนักรวม ขนาดต่างๆ

(กลุ่มกล้ามเนื้อ) ชุดแผ่นน้ำหนักรวม ขนาดต่างๆ

 • แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง น้ำหนัก 120 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด
 • แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง น้ำหนัก 130 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด
 • แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง น้ำหนัก 140 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด
 • แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง น้ำหนัก 150 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด
 • แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง น้ำหนัก 160 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด
 • แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง น้ำหนัก 170 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด
 • แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง น้ำหนัก 180 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติ

 1. น้ำหนักมีช่องสำหรับมือจับระหว่างแผ่น
 2. มีชุดตัวล็อค กันแผ่นน้ำหนักตก ทั้ง 2 ข้าง
 3. แผ่นน้ำหนักเป็นขนาดโอลิมปิคแข่งขัน
 4. แผ่นน้ำหนักเป็นแบบหุ้มยาง

Facebook Comments