เตาเผาศพปลอดมลพิษ

คุณสมบัติ
– มี 2 ห้องเผาไหม้ ปลอดมลพิษ ไร้กลิ่นและควัน
– ห้องเผาศพขนาดใหญ่สามารถบรรจุโลงพร้อมฐานได้
– มีช่องเก็บเถ้าและกระดูกแยกต่างหากสะดวกต่อการใช้งาน
– หัวพ่นไฟประสิทธิภาพสูงจากต่างประเทศ เผาได้รวดเร็วและประหยัดเชื้อเพลิง
– ระยะเวลาการเผาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที ต่อศพ เผาต่อเนื่องได้ อย่างน้อยวันละ 3 ศพ
– ใช้น้ำมันดีเซล ประมาณ 35-50 ลิตรต่อศพ ก๊าซ LPG 40-55 กิโลกรัมต่อศพ
– ควบคุมการเผาไหม้ด้วยระบบอัตโนมัติ
– ด้านหน้าเตาตกแต่งด้วยหินแกรนิต หรือสแตนเลส สวยงามและทันสมัย
– ผลิตด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน รับประกันการใช้งาน 2 ปี

รุ่น ขนาด
PC-M-I เตาเดี่ยวเผาได้ครั้งละ 1 ศพ
PC-M-II เตาคู่เผาได้ครั้งละ 2 ศพ

* เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหรือก๊าซ LPG

บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาศพปลอดมลพิษ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม