เตาเผาศพปลอดมลพิษ.

 

 

1.ฌาปนสถานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ ฌาปนสถานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

p1   p2

 

2.องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง จ.พังงา

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ สุสานนิรนาม

p3   p4   p5   p6

 

3.เมรุเผาศพปลอดมลพิษ ฌาปนสถานคูหมากเสื่อ เทศบาลเมืองสกลนคร

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p7   p8

 

4.เตาเผาศพปลอดมลพิษ วัด 12 ธันวาราม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p9

 

5.เตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p10

 

6.เมรุเผาศพปลอดมลพิษ วัดหลักแก่น อ.ลำแก่น จ.พังงา

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p11    p12

 

7.เมรุเผาศพปลอดมลพิษ วัดสามัคคีธรรม อ.คุระบุรี จ.พังงา

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p13    p12

 

8.เตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดราษฎร์โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สมุทรปราการเ

มรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p14

 

9.เตาเผาศพปลอดมลพิษวัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p15

 

10.เมรุเผาศพปลอดมลพิษ วัดปุญญาราม อ.ละอุ่น จ.ระนอง

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p16    p17

 

11.เมรุเผาศพปลอดมลพิษสุสานสันกู่เหล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p18     p19

 

12.เตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดคู่สร้าง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p20

 

13.เตาเผาศพปลอดมลพิษวัดใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p21

 

14.เตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดบางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p22

 

15.เตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p23

 

 

16.เตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดคีรีวันต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เมรุและเตาเผาศพปลอดมลพิษ

p24     p25

 

17.เตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดใหม่ยายนุ้ย กรุงเทพมหานคร

เตาเผาศพปลอดมลพิษ

p26     p27

 

18.เตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดบุไผ่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เตาเผาศพปลอดมลพิษ

P4280615     P4280634 

 

19.เตาเผาศพปลอดมลพิษ สำนักสงฆ์แหลมเพชร เทศบาลเมืองป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

เมรุเผาศพปลอดมลพิษ

IMG_7980     IMG_7982

Facebook Comments