เตาเผาซากสัตว์

คุณสมบัติ
– มี 2 ห้องเผาไหม้ ปลอดมลพิษ ไร้กลิ่นและควัน
– สามารถออกแบบช่องป้อนซากสัตว์ได้ตามความสะดวกของผู้ใช้งาน
– หัวพ่นไฟประสิทธิภาพสูงจากต่างประเทศ เผาได้รวดเร็วและประหยัดเชื้อเพลิง
– เผาต่อเนื่องได้ อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง
– ควบคุมการเผาไหม้ด้วยระบบอัตโนมัติ
– ผลิตด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน รับประกันการใช้งาน 2 ปี

รุ่น ขนาด
PC-P-50 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
PC-P-100 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
PC-P-250 250 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

* เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหรือก๊าซ LPG

บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม