เกี่ยวกับเรา

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยกลุ่มวิศวกรสาขาต่างๆ ที่ทำงาน และมีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการกำจัดของเสีย อาทิ เก็บขยะติดเชื้อ กำจัดขยะติดเชื้อ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นต้น ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบเตาเผาขยะเตาเผาฌาปนกิจ เตาเผาสารเคมี ระบบบำบัดอากาศเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ไฟฟ้า (EC SYSTEM) รวมทั้งให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม จำหน่ายอะไหล่ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเตาเผาทุกประเภทโดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำในธุรกิจสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีไร้มลพิษอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลิตและจำหน่ายเตาเผาที่ประหยัดพลังงาน   ใช้งานง่าย ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและรักษาสิ่งแวดล้อม!

เกี่ยวกับเรา4
เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
aboutus2

นโยบายคุณภาพ

เตาเผาขยะติดเชื้อ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผาศพปลอดมลพิษ บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด มีเป้าหมายเป็นผู้นำในธุรกิจสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีไร้มลพิษอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลิตและจำหน่ายเตาเผาที่ประหยัดพลังงาน  ใช้งานง่าย ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและรักษาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการผลิต

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO9001:2008 มาตรฐานการผลิตเตาเผา บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ จำกัด ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในการผลิตเตาเผาพร้อมควบคุมกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเตาเผาโดยเฉพาะทุกขั้นตอน

iso

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม