ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Wet Scrubber

คุณสมบัติ
– บำบัดมลพิษทางอากาศจากเตาเผาให้ค่ามลพิษไม่เกินมาตรฐาน
– ประกอบด้วยหอลดอุณหภูมิ และหอดักมลพิษ
– ใช้น้ำและสารละลายในการบำบัดมลพิษ
– โครงสร้างผลิตด้วยวัสดุที่ทนความร้อน ทนกรดด่างและสารเคมี
– รับประกันการใช้งาน 1 ปี

รุ่น ขนาด
PC-APC-S 50 – 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
PC-APC-M 200 – 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
PC-APC-L 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม