งานก่อสร้าง

สุสานผู้ประสบภัยสึนามิ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

สุสานผู้ประสบภัยสึนามิ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
สุสานผู้ประสบภัยสึนามิ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
สุสานผู้ประสบภัยสึนามิ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
สุสานผู้ประสบภัยสึนามิ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

อาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว

อาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

ศาลาเอนกประสงค์ วัดนิกรวราราม (วัดย่านยาว) อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ศาลาเอนกประสงค์ วัดนิกรวราราม (วัดย่านยาว) อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

วัดประชุมโยธี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

วัดประชุมโยธี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

งานปรับปรุงอาคารที่พักนายทหาร กรมสวัสดิการทหารบก (สามเสน) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

งานปรับปรุงอาคารที่พักนายทหาร กรมสวัสดิการทหารบก (สามเสน) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

งานปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์ ยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

งานปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์ ยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
งานปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์ ยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
งานปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์ ยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

ก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน

20160512_135739
20160512_135724

สำนักงานพื้นที่ปลูกกัญชงของ บจก.เอทีทีเอ็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

325595
325597
325601

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม