เตาเผา thermal oxidizer

คุณสมบัติ
– สำหรับกำจัดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ เช่น กลิ่นที่เกิดจากการผลิตอาหาร
– เผากำจัดกลิ่นด้วยอุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่า 750 องศาเซลเซียส
– ทำงานต่อเนื่องได้ 24 ชั่วโมง
– ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได้
– ผลิตด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทางบริษัทรับประกันการใช้งาน 1 ปี

เตาเผา-thermal-oxidizer บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผา-thermal-oxidizer บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ
เตาเผา-thermal-oxidizer บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม