เตาเผาขยะชุมชน

1. เตาเผาขยะชุมชน


คุณสมบัติ
– ใช้หลักการเผาแบบควบคุมอากาศ 2 ห้องเผาไหม้ ไร้มลพิษ
– สามารถป้อนขยะมูลฝอยได้ในปริมาณมากในแต่ละครั้ง
– มีระบบจ่ายลมและตะแกรงรับขยะทำให้เผาไหม้ขยะได้สมบูรณ์และประหยัดเชื้อเพลิง
– ป้อนขยะได้ง่ายและนำขี้เถ้าออกได้สะดวก
– ใช้งานและบำรุงรักษาง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
– ผลิตด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานรับประกันการใช้งาน 2 ปี
– เหมาะสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หรือหน่วยงานอื่นๆที่มีปริมาณขยะมูลฝอยไม่มาก

 

รุ่น ขนาด
PC-B-50 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
PC-B-100 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

2. เตาเผาขยะแบบประหยัดพลังงาน

บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ


คุณสมบัติ
– ไม่ใช้เชื้อเพลิงในการเผา
– ค่าใช้จ่ายในการเผาเพียง 25 สตางค์ต่อกิโลกรัม
– มีระบบป้อนขยะมูลฝอย สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
– ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย
– ใช้งานและบำรุงรักษาง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
– ผลิตด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานรับประกันการใช้งาน 2 ปี
– เหมาะสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลโรงเรียน มหาวิทยาลัยและอุทยานแห่งชาติต่างๆ ที่มีงบประมาณน้อย

รุ่น ขนาด
PC-ECO 100-150 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

3. เตาเผาขยะชุมชนขนาดใหญ่


คุณสมบัติ
– ใช้หลักการเผาแบบควบคุมอากาศ 2 ห้องเผาไหม้ ไร้มลพิษ
– มีห้องเผาขยะมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่
– สามารถถ่ายขี้เถ้าออกได้ในระหว่างทำการเผา
– เผาได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
– มีระบบป้อนขยะมูลฝอย สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
– ควบคุมการเผาไหม้ด้วยระบบอัตโนมัติ
– ผลิตด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานรับประกันการใช้งาน 2 ปี
– เหมาะสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล

รุ่น ขนาด
PC-D-250 5 ตันต่อวัน
PC-D-500 10 ตันต่อวัน
เตาเผาขยะชุมชน บริษัทเก็บขยะติดเชื้อ

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด

www.pollutioncare.co.th

บริษัท พอลลูชั่น แคร์ จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดตามกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้บริการแก่สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรม